Dla Udziałowców

Dla Udziałowców

Robo Wash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Czarnomorska 18, 02-758 Warszawa

e-mail: biuro@robowash.pl

KRS: 0000927867

NIP: 5213716972

REGON: 363334004

Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN wpłacony w całości

 

PLAN POŁĄCZENIA_2022